Βάσεις διαθέσιμες από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βάσεις διαθέσιμες από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες). Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το θεωρεί ως καίρια πληροφοριακή πηγή και παρέχει σύνδεση με τις βάσεις του για χρήση της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

σύνδεση με βάσεις από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα