Ενιαίος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ενιαίος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης συλλέγει, αποθηκεύει, ευρετηριάζει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακά το ερευνητικό έργο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως Ιδρυματικό Αποθετήριο για τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΕΠ.

Σύνδεση με το Ιδρυματικό Αποθετήριο

 

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα