Συχνές Ερωτήσεις Συχνές Ερωτήσεις

Ποίοι έχουν δικαίωμα δανεισμού ;

Ποίοι έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Άλλες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη τι βιβλία συμπεριλαμβάνει;

Για να μπω στο χώρο της Βιβλιοθήκης πρέπει να έχω κάρτα μέλους;

Πώς γίνομαι μέλος της Βιβλιοθήκης;

Τι μπορώ να δανειστώ;

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς αναγνωστών

Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στον δανεισμό

 


 

 

Ποίοι έχουν δικαίωμα δανεισμού :

Δικαίωμα δανεισμού στη βιβλιοθήκη έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) του ΤΕΙ ιονίων Νήσων και των άλλων ιδρυμάτων μπορούν να εγγραφούν με την Ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Για τους υπόλοιπους χρήστες μέλη ΔΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι εκδίδεται κάρτα από την βιβλιοθήκη. 

 

Ποίοι έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες : 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του ιστοχώρου που τους προσφέρεται, όπως με το να αναζητούν υλικό στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά. 

 

Άλλες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης : 

Οι φοιτητές ακόμη μπορούν μέσο του διαδανεισμού να ζητήσουν βιβλία και από άλλα ακαδημαϊκά και τεχνολογικά ιδρύματα.Έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν  σε εκπονήσεις εργασιών και αναζήτηση νέων υλικών. 

 

Η βιβλιοθήκη τι βιβλία συμπεριλαμβάνει :

Η συλλογή της βιβλιοθήκης μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 2.000 τίτλους και των δύο τμημάτων. Μέσα στους τίτλους συμπεριλαμβάνεται ξένη βιβλιογραφία καθώς και κάποια επιστημονικά περιοδικά. Η συλλογή των βιβλίων καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τόσο των φοιτητών όσο και των άλλων μελών του Τεχνολογικού ιδρύματος. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με καινούρια βιβλία. 

 

Για να μπω στο χώρο της Βιβλιοθήκης πρέπει να έχω κάρτα μέλους;

Η κάρτα μέλους είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του δανεισμού, για τις άλλες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης δεν είναι απαραίτητη. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στη Βιβλιοθήκη του TEI Ιονίων Νήσων. Οι εξωτερικοί χρήστες άλλων Ιδρυμάτων πρέπει να έχουν φοιτητική ταυτότητα για να εισέλθουν στη βιβλιοθήκη είτε για δανεισμό είτε για χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, δικαίωμα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη έχει το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. 

 

Πώς γίνομαι μέλος της Βιβλιοθήκης;

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και των άλλων ιδρυμάτων μπορούν να εγγραφούν με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ μπορούν να εγγραφούν, αρκεί να επιδείξουν τη θεωρημένη φοιτητική τους ταυτότητα στο τμήμα του Δανεισμού.  Εκεί συμπληρώνουν μια ειδική αίτηση για την έκδοση της Κάρτας Δανεισμού. Η κάρτα εκδίδεται άμεσα. 

 

Τι μπορώ να δανειστώ;

 Δανείζεται η κύρια συλλογή των βιβλίων στη βιβλιοθήκη. Στα πληροφοριακά έντυπα όπως(λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, διατριβές, πτυχιακές, περιοδικά δημοσιεύματα) γίνεται εσωτερικός δανεισμός. Εξαίρεση αποτελούν τα σπάνια και παλαιά βιβλία που δεν δανείζονται. 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς αναγνωστών :

Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ησυχίας στο αναγνωστήριο και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και η συμμόρφωση στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου.
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών και ποτών σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

 

Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στον δανεισμό :

Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανειστούν έως και 5 βιβλία για 15 ημέρες. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 βιβλία για ένα μήνα. Μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να δανειστούν  μέχρι 30 βιβλία για 6 μήνες συνολικά.

 

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα