Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε τρία διαφορετικά νησιά καθόρισε τη διάρθρωση και τη φυσιογνωμία της Βιβλιοθήκης, η οποία έλαβε τη μορφή ενός δικτύου Βιβλιοθηκών που αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες τόσο για τη σύνδεση όσο και για την παροχή των υπηρεσιών του. Το δίκτυο αυτό συνδέει τις τοπικές βιβλιοθήκες των τμημάτων και δημιουργεί ενιαίους καταλόγους, ενιαία μορφή υπηρεσιών, υπηρεσίες διαδανεισμού, κοινών παραγγελιών και συνδρομών και κυρίως πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό υλικό ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών του Ιδρύματος. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο, η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφόρησης και επιδιώκει ενεργά τη συμμετοχή της σε συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες και άλλους συναφείς πληροφοριακούς οργανισμούς. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας αλλά και στην προώθηση της διαρκούς και δια βίου μάθησης συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στη χώρα.

Από την Ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Η Ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί και ως Πύλη για τις δικτυακές υπηρεσίες των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών, προσφέροντας πρόσβαση στο κατάλογο των βιβλίων αλλά και την ανάκτηση κάθε είδους πληροφοριών.

 

 

Βιβλιοθήκη Λευκάδας    |    Βιβλιοθήκη Αργοστολίου    |    Βιβλιοθήκη Ζακύνθου    |    Βιβλιοθήκη Ληξουρίου

 

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα

 

 

ψηφιακή σύγκλιση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)