Ζέφυρος – Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ζέφυρος – Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ο Ζέφυρος δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βασικός άξονας κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του ήταν να αποτελέσει ένα ομοιογενές περιβάλλον για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας για αποθήκευση αναζητήσεων και εγγραφών κ.α.

σύνδεση με Ζέφυρο (Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

 

e-class  Θεματικές πύλες  Τοπικές βιβλιοθήκες  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  Μουσεία και Ιδρύματα